Český úřad zeměměřický a katastrální

www.cuzk.cz
 • vyhledávání kontaktů na jednotlivá katastrální pracoviště katastrálních úřadů České republiky
 • prohlížení průběhů řízení podaných návrhů na vklad nebo návrhů k provedení zápisu práva do katastru nemovitostí
 • vyhledávání základních údajů o nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí České republiky
 • informace o náležitostech a podkladech nutných k podání návrhu na provedení zápisu práva nebo vkladu práva do katastru nemovitostí
 • mnoho dalších užitečných informací z katastru nemovitosti, geodézie a legislavity spojené s realitami


Obchodní rejstřík + informační server českého soudnictví

www.justice.cz
 • vyhledání v databázi podnikatelských subjektů podle názvů firem, podle jmen osob, podle společníků a jednatelů právnických osob
 • adresy soudů České Republiky
 • evidence soudních znalců, tlumočníků a a ústavů
 • přehled státních zástupců


Živnostenský rejstřík

www.rzp.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Registr živnostenského podnikáníARES - Administrativní registr ekonomických subjektů Získání informací o fyzických osobách - podnikatelských subjektech.

wwwinfo.mfcr.cz

Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry). Ekonomické subjekty, které z jakéhokoli důvodu nemají uvedené IČ a nelze je jednoznačně identifikovat, nemusí být zobrazené (nalezené).Velice rozsáhlý oficiální informační server České pošty, s.p.

www.ceskaposta.cz
 • ke stažení formuláře používané při styku s Českou poštou (podací lístky, poštovní poukázka, hromadná podání apod.)
 • intuitivní vyhledání poštovních směrovacích čísel
 • kalkulátor cen zásilek
 • sledování zásilek
 • databáze kontaktů na veškeré pošty a poštovní úřady v České republice


Notářská komora České republiky

www.nkcr.cz

Notářská komora České republiky je právnickou osobou se sídlem v Praze a je tvořena osmi regionálními notářskými komorami v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem, komorou pro hlavní město Prahu a v Praze pro Středočeský kraj. Regionální komory sdružují všechny notáře daného kraje a pečují o řádný výkon notářského povolání, dohlížejí na činnost notářů a její etickou úroveň, mají na starosti odbornou výchovu notářů a jejich pracovníků.
Komora zastupuje notářský stav ve vztahu ke státním a legislativním orgánům, orgánům veřejné samosprávy a k veřejnosti. V roce 2000 uvedla do provozu centrální elektronický systém evidence závětí, dále elektronicky eviduje listiny o ustanovení správců dědictví a provozuje Rejstřík zástav. Orgány komory jsou sněm, prezidium a prezident (viceprezident), revizní a kárná komise.
Komora rovněž reprezentuje notářský stav v mezinárodním styku. Od roku 1994 je členem Mezinárodní unie latinského notářství a od roku 2004 Konference notářství Evropské unie. Dále je členem sdružení středoevropských notářství pod označením „Hexagonála“.

 • kontakty na notáře
 • adresář notářů a poskytovaných služeb
 • orientační notářský tarif


Česká advokátní komora

www.cak.cz
 • vyhledávání advokátů podle zaměření
 • advokátní tarif
 • zajímavé informace o advokacii


Komplexní informační server státní správy

www.statnisprava.cz

Veškeré informace, kontakty, bankovní spojení a pod na instituce a úřady státní správy České republiky na jednom místěInformační server o nedobrovolných i dobrovolných dražbách a ostatních nabídkách

www.centralniadresa.cz
 • vyhledávání dražeb podle místa, termínu konání, dražebníka apod.
 • provozuje Česká pošta