Na následujících několika stránkách jsme pro Vás zpracovali krátké seznámení se základní právní a faktickou problematikou vlastnictví nemovitostí a realitních transakcí s tímto vlastnictvím potenciálně spojených. Veškeré informace jsou zde uvedeny převážně obecně a pro rozšíření Vašeho obzoru, neboť každá realitní transakce má svá specifika, která nelze na tomto místě předvídat. Každou nemovitost, kterou svým klientům nabízíme nejdříve důkladně prověříme jak po stránce fyzické, tak po stránce právní a zároveň zajistíme o nemovitostí maximum dostupných informací, čímž eliminujeme riziko, že by prodávaná nebo pronajímaná nemovitost byla neobyvatelná nebo nějakým způsobem zatížena nebo na ní vázly právní vady či překážky, o kterých bychom nemohli předem klienta informovat nebo které by znemožňovaly řádné dokončení obchodní transakce. Při každé realitní transakci je nutné zajistit bezpečný a transparentní průběh vzájemného finančního (event. majetkového) vypořádání (cash flow), které zajišťujeme formou zajištěných depozitních úschov. Naše realitní kancelář spolupracuje s několika předními advokátními kancelářemi, které se specializují na problematiku nemovitostí a které pro nás zajišťují pravidelné aktualizace smluv a dokumentů nezbytných pro jednoznačně bezpečný obchod a je tedy téměř vyloučené, že by nějaká zakázka nebyla řádně dokončena včetně kompletního smluvního zabezpečení.